Groenbewustzijn creëren, plan van aanpak – deel 3

Groenbewustzijn creëren, plan van aanpak – deel 3

Onderzoek
Om de status en behoefte aan ‘groen’bewustzijn te peilen zijn we in gesprek gegaan met o.a. basisscholen, groenorganisaties en Pabo’s, gemeente en provincie. Alle partijen zien de noodzaak en willen groenbewustzijn stimuleren.

Ook de landelijke overheid vindt groenbewustzijn in het (basis)onderwijs belangrijk. Dit blijkt aan het aantal kerndoelen (opgesteld door ministerie van onderwijs, cultuur & wetenschap, OCW) die raken aan dit onderwerp.

Kerndoelen rakend aan groen
Van de 58 kerndoelen in het basisonderwijs raken:
● 7 kerndoelen 100% aan groeneducatie.
● 4 kerndoelen voor 20-80% aan groeneducatie (omgerekend 4 x 40 % = 1,6 kerndoelen).
● 3 kerndoelen mogelijk aan groeneducatie.

Totaal 8,7 kerndoelen = 15% (exclusief laatste 3 kerndoelen die mogelijk aan groen kunnen raken)
Uitgaande dat % terug te rekenen is naar aantal uren: Schooljaar heeft 940 lesuren: 15% van 940 = 141 lesuren per jaar
> 58% van de ondervraagde scholen geeft aan 0 – 50 uur per jaar aan groeneducatie te besteden. (waarvan 25% slechts 0-25 uur.) Wat neerkomt op 0 – 5,3% van het totaal aantal lesuren.
> 89,5% van de ondervraagde scholen geeft aan meer ‘groen’educatie te willen geven dan zij nu doen.